Partneři

Partneři projektu Workforce: Integration of Former Athletes nejen využívají našich služeb v oblasti náboru bývalých a současných vrcholových sportovců, ale jsou zároveň i zárukou kvality a pro-zaměstnaneckého přístupu ve firemní kultuře.

Politikou projektu WIFA je ukotvovat bývalé a současné vrcholové sportovce především v podnicích, které dbají na rozvoj svých zaměstnanců a zastávají teze, že podnik tvoří v první řadě zaměstnanci. Pro nás je poctou, že můžeme s firmami, které udávají trend vnitropodnikové politiky spolupracovat.